Czike László levele Vona Gábornak

2011.12.28 19:34

 


Kedves Gábor!

Ami történik, az a rejtőzködő világhatalom végső koncentrációja. A jelenlegi "pénzügyi válság"-ot azok gerjesztik, akik felettünk a valódi világhatalmat gyakorolják, azok, akik a bank-magánhatalom jegykibocsátó monopóliuma birtokában fedezetlen dollárjukkal, a jelenlegi világpénzzel elárasztják az egész világot, és "cserében" minden valódi értéket ellopnak azoktól, akik ezeket az értékeket megtermelik. Így Magyarországról is ellopnak 1982 óta évi 2-4; - 1990 óta pedig 6-8-12 milliárd dollár valódi értéket, anélkül, hogy egy rézpetákot adnának érte. Így működik a világ pénzrendszere.


Ez a valódi világhatalom az az illuminátus-szabadkőműves, nem kizárólag pénzügyi (bankár-), hanem valójában okkult világerő, amelynek a 3 világháború tervén alapuló koncepcióját 1776-tól Adam Weishaupt és Albert Pike dolgozták ki, egészen napjainkig; alapvetően a C.B.J. elvein alapuló Rothschild-megbízás szerint. Ez, mára az egész atlanti civilizációt a hatalmában tartó, rejtőzködő világerő, nem a Drábik féle "szervezett magánhatalom", de nem is a szintén Drábik féle "pénzügyi háttérhatalom", de nem is a korábban Orbán Viktor "parlamenti magyar hangja" Bogár László féle holmi "pusztító világerő", hanem az okkult-luciferiánus szekta (ezek mind kabbalisták és druidák! - vö. pl. Bohemian Grove) és a magánpénzhatalom szerves összefonódásából történetileg és fokozatosan kialakult, nagyon is személyes döntési fórum, a Dönme és az alatta működtetett illuminátus hatalmi piramis által fémjelzett atlanti világrendszer, vele a New Age, az új világrend (New World Order), ami koncentrált világhatalmon, egységes pénzen, egységes nyelven (angol), egységes hadseregen (USA-arzenál) és az egységes világvalláson (szabadkőműves hókusz-pókusz) alapul majd. A Dönme három tagja: Jacob Rothschild, David Rockefeller, II. Erzsébet angol királynő (s vele fő tanácsadója, Soros György).


Minden intézkedésük végső célja az egységes Világállam életre hívása, illetve az általuk visszafordíthatatlannak vélt folyamat és status quo hivatalos rögzítése, örökre bebetonozása. Ám az idő nem nekik dolgozik, mert az Atlanti Világállam fő ellenfele Kína és az arab országok. Kína - miután ma már az USA gazdasága 30-40 %-ának a legfőbb hitelezője - Európában is úgy tör előre, mint kés a vajban. Ezért "sietniük kell". A sietős lépések legsürgősebb tennivalója az Európai Egyesült Államok létrehozása. A lisszaboni szerződés "aláíratása" a végkifejletnek csak halvány előjátéka volt. Mégis, "benne van a pakliban", hogy az EU-n belül olyan erősek az ellentétek, hogy az Únió - az egyébként teljesen tehetségtelen és tanácstalan Merkel és Sárközy + Barroso tesze-tosza, s ellentmondásos intézkedései ellenére - felbomlik, szétesik. Az USA stratégiai érdekei szempontjából mindez megengedhetetlen. Ezért az iráni háború megkockáztatása előtt ki kellett "robbantaniuk" az európai "pénzügyi és valuta-árfolyam válságot", azért, hogy - költségvetési ürüggyel - az EU-tagállamok maradék függetlenségét is felszámolhassák. Az atlanti világhatalom végső, végleges koncentrációja érdekében.


Pénzügyi válság - nincs.
Ugyanúgy és ugyanazok mesterségesen gerjesztik, akik az 1929-33-as gazdasági világválságot gerjesztették. A Fed és a Világbank annyi USD-t "nyom" az elektronikus bankóprés révén, amennyit jónak lát. Ha pedig úgy látja, hogy "válságot" kell gerjeszteni, mert stratégiai érdekei éppen így kívánják, akkor atlanti bankrendszere mindenhová elérő csápjai révén mindenhonnan kivonja az egyébként (is) fiktív, nemlétező pénzt. Ez történik most. A Rothschild-bankrendszer "térdre (imához) kényszeríti" az Európai Úniót, hogy létrehozza az Európai Egyesült Államokat, amely végső kifejletében - nem is olyan soká - perszonál-únióvá alakul majd, hogy a restaurált nyugat-római császárság trónjára ülhessen majd az Antikrisztus, aki először az Európai Egyesült Államok teljhatalmú ura lesz, majd elfoglalja a pápa székét is, majd legvégül Istenné kiált(at)ja ki magát, az újjáépülő templomban, a Mórija-hegyen.


Nem szabad, hogy Magyarország az Armageddonban az Antikrisztus oldalán vegyen majd részt. Nem szabad hagynunk, hogy Magyarország, Szűz Mária országa, az Antikrisztus tehetetlen csatlósaként várja meg balsorsa beteljesedését. Nem szabad, hogy a magyar állam, a magyar Országgyűlés jóváhagyja és aláírja, a most Orbán Viktor által Brüsszelből kényszer alatt hazahozott halálos ítéletünket! Orbán azért vacillált, azért állt a tévétudósításokban keresztbe a szeme, mert ez felderengett előtte.


Kérlek, tedd világossá a magyar országgyűlés számára, mi forog kockán! Nagyon nehéz a Te dolgod, mert most végképp egyedül leszel; mindenki, mindegyik párt teljes mellszélességgel hazaárulóként fog megnyilvánulni, és végszavazni. De a nép melletted, mellettetek áll, bármi történik!
Isten segítsen és áldjon meg!
Szeretettel: Laci
*** www.nemzetihirhalo.hu *************