Nyílt levél magyarország előljáróihoz

 

Tisztelt Miniszterelnök úr!
Tisztelt Köztársasági Elnök úr!
Tisztelt Házelnök úr!
Tisztelt Országgyűlési Képviselőasszonyok és Képviselőurak!

Orbán Viktor miniszterelnök úr ma bejelentette, hogy Magyarország addig nem írja alá az euróövezeti megállapodást, amíg azt az Országgyűlés meg nem vitatja, „mert a megállapodás tartalma a nemzeti szuverenitást is mélyen érinti”.


Ez olyan fordulópont Magyarország életében, amikor a magyarság jövőjéről kell dönteni. A megállapodás aláírásával Magyarország függetlenségének még a látszata is elveszik (függetlenségünk – Orbán Viktor szóhasználatában: szuverenitásunk - az EU-csatlakozási szerződés aláírásával ténylegesen már elveszett). Tehát nem lehet aláírni.
EU-tagságunk fenntartása az aláírás végleges megtagadása mellett, az unión belüli kiközösítést vonja maga után, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az „Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében” a Lisszaboni Szerződés Működési szabályzata 288. cikkében meghatározott jogi eszközökkel olyan intézkedéseket hozhatnak, amely kedvezőtlenebb helyzetet eredményez, mint amit a megállapodás aláírása jelentett volna. Tehát az aláírást megtagadni sem lehet.


Tisztelt Elöljáró Hölgyek és Urak!
A „nyugati civilizáció” jogszemlélete szerint Önöknek „de iure” lehetőségük van a két – gyakorlatilag azonosan hátrányos – döntés közül választani. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a válságot a „nyugati civilizáció” paradigmája okozta, ennél fogva Önök „de facto” nem érvényesíthetik ezt a jogukat.


Önök joggal mondhatják, hogy semmivel sem jobb a helyzet, ha népszavazás választ a két rossz közül. A „nyugati civilizáció” gondolkodási módja szerint ebben Önöknek igazuk van, éppúgy, ahogyan akkor is ebben a gondolkozási módban van igazuk, amikor a megoldást jelenlegi rendszer reformjában keresik.


Tisztelettel kérem, vegyék végre észre, hogy a „nyugati civilizáció” eszmei alapja, jogrendszere, választási, hatalomgyakorlási és gazdasági rendszere – vagyis a „nyugati civilizáció” egésze - megbukott, ezért – ha tetszik, ha nem – olyan gondolkodási módot kell követni, ami ettől alapjaiban eltér, tehát nem a két rossz egyikét kell választani, hanem az egyetlen jót.


A nyugati civilizáció gondolkodási módja szerint nincs harmadik választási lehetőség, hiszen a szocialista-kommunizmus bukásával csak egyetlen lehetőségünk maradt, a liberális-kapitalizmus, így ezt kell minél kevesebb szenvedést okozva működtetni.


Önök közül sokan tudják, hogy ez nem igaz. Aki nem tudja, annak pedig el kell gondolkodnia annak az okán, hogy 2008 óta nemhogy nem tudták megoldani a válságot, de még a megoldás módját sem tudták meghatározni. A következményeket pontról pontra kielemezve kell az okot megállapítani, és a rész-megoldásokat kell rendszerré alakítani.


Ez hosszú folyamat, amire most nincs idő, másrészt viszont ismerjük a szillogizmus törvényszerűségét: a legteljesebb premisszarendszer is legalább két konklúziót eredményez. Persze, mód van a transzcendentális premisszát a döntéshez használni, de ez csak akkor működik, ha hiszünk az anyagtalan erő felettünk álló létében.


Ahelyett, hogy így tévelyegnénk, miközben a magyarság – és vele együtt a nyugati civilizációval végveszélybe sodort emberiség – jövőtlenségbe süllyed, ki kell mondani a ma még eretneknek hangzó mondatot: „A nyugati civilizációt fel kell váltania a Szent Korona természetes értékrendjének.”


Mint mondtam, Önök közül sokan ismerik ezt a kincset, másoknak pedig módjuk van megismerni, ezért egyszerű a helyzet: nem beszélni kell paradigmaváltásról (miközben paradigma-reformra gondolnak), hanem megtenni a paradigmaváltást.


Tisztelt Elöljáró Hölgyek és Urak!
Kérem, vegyék figyelembe, amikor a Parlamentben szavaznak az aláírás kérdéséről, hogy akár igennel, akár nemmel voksolnak, olyan méretű társadalmi válságot indítanak el, aminek hatását a megállapodás magában hordozza. Ebben a helyzetben minden felelősséget érző országgyűlési képviselőnek a szavazás előtt le kell mondania mandátumáról, helyet adva a paradigmaváltásnak.


A nyugati civilizációt váltó Szent Korona Értékrend paradigmája ősi örökségünk. Ennek rendszert alkotó eszmei, jogi, társadalomszervezési és gazdasági része bevezethetőségi szinten kidolgozva rendelkezésünkre áll.
Tehát a magyar nemzet rendelkezik a paradigmaváltás
alapfeltételeivel. Tisztelt Elöljáró Hölgyek és Urak!
Mire várnak?
Tisztelt Magyar Emberek!
Mire várunk?
Kelt Szegeden, 2011. december 9-én.
Tisztelettel:
Dr. Halász József
drhalaszjozsef45@gmail.com, 30/6163894

Nyílt levél magyarország előljáróihoz

NYÍLT LEVÉL A HÍREKRŐL

2012.01.13 06:49
feladó:     Károly Lengyel karolyorama@gmail.com címzett:     viktor.orban@parlament.hu másolatot kap:    ...

Magyar képviselőket a Magyar Parlamentbe.

2012.01.11 18:13
December elején a Jobbik törvényjavaslatot nyújtott be, hogy: oszlassa fel a Ház az MSZP-t! A kommunista utódpárt feloszlatása, öröklött vagyonának köztulajdonba vétele, büntetőjogi számonkérés, az áldozatok teljes körű kárpótlása és az egykori prominensek közügyektől való eltiltása is szerepel a...

Nyílt levél magyarország előljáróihoz

2011.12.28 19:27